צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

גביע לקידוש נושא כתובת הקדשה של חברת סנדקאות

מרכז אירופה
תרנ"ח (1898)
כסף רקוע, מוטבע, מוחתם וחרות
כתובת: "מנחת חברת סנדקאות למורינו הרב מו"ה [מורנו הרב] יו"ט [יום טוב] ליפמן פייגל ליום הולדת בנו הראשון למז"ט [למזל טוב] תרנ"ח"
גובה 13 ס"מ, קוטר 9 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים, נקודת איסוף ויסבאדן
מספר רישום: B50.02.1958;133/047
הכן והבסיס של הגביע חסרים.

ראו גם גביע להבדלה של חברת סנדקאות.

English