צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

גביע להבדלה של חברת סנדקאות נושא כתובת

אוסטרו-הונגריה
1872
כסף רקוע, חרות ומוחתם
כתובת: "כוס ישועות חברת סנדקאות דק"ק [של קהילה קדושה] העדיעס [Hőgyész]"
גובה 10 ס"מ, קוטר 9 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים, נקודת איסוף ויסבאדן
מספר רישום: B50.02.1957;133/048
הכן והבסיס של הגביע חסרים.

ראו גם גביע שהוענק במתנה על ידי חברת סנדקאות.

English