צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

יד לתורה

פולין
תרט"ז (1856)
כסף רקוע, חרות ומנוקב
כתובת: "ז"נ [זה נדב] ר' אהרן בכה [בן כבוד הרב] חיים שנת תרטז לפ"ק"
אורך 18 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 146
מספר רישום: B50.02.0608;149/113

English