צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

גביע לקידוש נושא כתובת הקדשה

וינה, אוסטרו-הונגריה
המחצית השנייה של המאה ה-19
כסף רקוע, מוטבע וחרות
כתובת: "הכוס הזה נדבו ה"ה [החכם הגדול] הנעלה ה" [האדון] יעקב מאיר נ"י [נרו יאיר] בן המרומם ה" [האדון] יחזקאל וואדיאגער ז"ל הנולד מן האשה היקרה מ" [מרת] הענדל תי" [תחיה] עם זוגתו האשה החשובה מ" [מרת] גיטל תי" [תחיה] בת המרומם ה' [האדון] מענדל שווארץ יחי' [יחיה] הנולדה מן האשה היקרה מ" [מרת] ריטשל תחי [תחיה]"
גובה 15 ס"מ, קוטר 9.5 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 422
מספר רישום: B50.02.0830;133/011

English