צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

גביע לקידוש נושא כתובת הקדשה, מתנה לרב קהילה מבני עירו

וינה, אוסטרו-הונגריה
תרמ"ט (1889)
כסף רקוע וחרות
כתובת: "דורון דרשה לכבוד הגאון מהו' [מהולל] שלמה כ"ץ שטראססער נ"י [נרו יאיר] רב אב"ד דק"ק [אב בית דין של קהילה קדושה] סאבאטישט [סובוטיצה] יע"א [יגן עליה אלוהים]"; "מאת עיר מולדתו קהל עדת ישורון טאב יע"א [יגן עליה אלוהים] א' [אמן] לס' [לסדר] שלח [שם פרשת השבוע] התרמ"ט"
גובה 13.5 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 426
מספר רישום: B50.02.0864;133/015

English