צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

מעיל לתורה

פולין
תקפ"ג (1823)
האמן: חיים בינגר
אריג מדוגם שחוק, אפליקציית אריג משי סאטין ועליו קטעי אריג קטיפת משי, רקמה מאוחזת של פתילי ושרוכי כסף מוזהבים, ורקמה מאוחזת של חוטי כסף על מגזרות קרטון, מעוטרת בנצנצים
כתובת: "ספר תורה זה מעשה אצבעותי אשר כוננתי חיים בינגר"; כתובת בצד השני: "עׄץׄ חׄיׄיׄםׄ הׄיׄאׄ לׄמׄחׄזיׄקׄיׄםׄ בׄהׄ וׄתוׄמׄכׄיׄהׄ מאשר [=תקפ"ג]" (משלי ג: יח)
גובה 66 ס"מ, רוחב 50 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 222
מספר רישום: B50.02.1748;151/055
ראו מעיל לספר תורה נוסף ואבנט לספר תורה הנושאים את השם חיים [בן מרדכי] בינגר.

English