צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

קערה לנטילת ידי כוהנים נושאת כתובות הקדשה

אוסטריה
תרפ"ד (1924)
כסף רקוע וחרות
כתובות: "לעבודת הקודש נדבו את הכיור הזה בני האשה מרת מרים רחל הארטשטיין"; "לזכרון נשמת אביהם הה' אשר אנשיל הלוי ז"ל"; "ואלה שמות בניהם: שמעיהו, אברהם דניאל, משה, יוסף, משלם פיישל, עוזר, יהושע, נח, שלמה, ואחותם היחידה: רבקה"; "שנת צדק צדק תרד"ף לפ"ק [=תרפ"ד]"; כתובת על גב הקערה: "הנדבה הזאת נתנה לביהכ"נ [לבית הכנסת] על ידי מליצת הרב מוהר"ר [מורנו הרב רבי] דוב בערנשטיין ני"ו [נרו יאיר ויזרח] ומ"ר שלום פריעד ראש הגבאים נ"י [נרו יאיר]"
אורך 40 ס"מ, רוחב 30 ס"מ, עומק 9 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 5874
מספר רישום: B50.02.0642;137/009
מעל רשימת השמות מתוארים קנקן וקערה - סמלם של הלוויים; ייתכן שהתיאור מעיד על הקנקן שאבד.

English