צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

קערה לנטילת ידי כוהנים נושאת כתובת הקדשה

אוסטרו-הונגריה
תר"ע (1910)
כסף רקוע, מוחתם וחרות
כתובת על שולי הקערה: "ז"נ [זאת נִדבה] משפחת ר' יחיאל יהודה ורחל לאה האי ז"ל תר"ע לפ"ק" [1910]"; אותה ההקדשה בהונגרית ובה השמות ההונגריים של הנפטרים: "Mihály és Róza Háy"
אורך 40.3 ס"מ, רוחב 29.8 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 5872
מספר רישום: B50.02.0641;137/007
ייתכן שלקערה היה קנקן תואם שאבד.

ראו גם כתר תורה וכוס לקידוש מנִדבת משפחת האי.

English