צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

צלחת (תחתית לכוס אליהו?) נושאת כתובת בראשי תיבות

גרמניה
המאה ה-18
פיוטר חרות
כתובת בראשי תיבות, כנראה העתקה משובשת של כתובת מעגלית: "אל'נ [אליהו נביא(?)] ב"א"י"ה"מ"ה"כ"ש" [ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם] כ"ש" [כוס של(?)]"
קוטר 15 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 6582
מספר רישום: B50.02.0254;136/025

English