צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

כפורת נושאת כתובת הקדשה

קלוצק, בלרוס
תקפ"ד (1824)
אריג משי טאפט, רקמת נצנצים וסלילי מתכת מאוחזים; מצע קרטון; בטנת פשתן וכותנה
כתובות: "ס'מ'ו'ט [סור מרע ועשה טוב]" (תהילים לד: טו); "א'ט'ל'ס' [אך טוב לישראל סלה]"; (תהילים עג: א); "זאת נדבה האשה מרת רחל בעבור בנה למר [?] נחמן אברהם יי ל'ו'ל' ו'ל'מ'ט' [ה' יגדלהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים]"; "והיו הכרובים פורשי כנפים" (שמות כה: כ); "שויתי יהוה לנגדי תמיד" (תהילים טז: ח); "כתר תורה"; "לפרט ו'נתת'ה א'ת הכ'פ'ו'רת ע'ל הא'רון מלמעלה לפק [=תקפ"ד (שמות כה: כא)]"
גובה 32 ס"מ, רוחב 78 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 307
מספר רישום: B50.02.1715;156/008

English