צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

'הדס' לבשמים דמוי מגדל

מזרח אירופה
סוף המאה ה-18 עד ראשית המאה ה-19
כסף מוזהב חלקית ועבודת פיליגרן
גובה 29 ס"מ, רוחב 6 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 576
מספר רישום: B50.02.0915;124/174

English