צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

אבנט לספר תורה

פולין
תקל"ח (1778)
רקמת חוטי משי על משי; בטנת פשתן
כתובות: "למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תׄצׄלׄיׄחׄ את דרכך לפק [=תקל"ח]" (יהושע א: ח); "חיים בן כ'[בוד] מרדכי בינגר יצ'ו [ישמרהו צורו וגואלו]"
אורך 97 ס"מ, רוחב 10.5 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: T942
מספר רישום: B50.02.1927;150/114
ראו גם מעיל לספר תורה נוסף ומעיל לספר תורה זעיר הנושאים את השם חיים [בן מרדכי] בינגר.

English