צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

מפה לתיבה

גרמניה
המאה ה-20
משי דמַשקי, רקמת פתילי מתכת מאוחזים על מגזרות קרטון; סרט גדילי חוטי מתכת שזורים מוזהבים; בטנת כותנה
כתובת: "זה השלחן אשר לפני ה'" (יחזקאל מא: כב)
אורך 120 ס"מ, רוחב 150 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: T421
מספר רישום: B50.02.1809;156/011

English