צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

מגנית מעוטרת בפסוקים מספרי מלאכי ושופטים

גרמניה
המאה ה-19
כסף רקוע וחרות
כתובת במרכז: "בהתנדב עם ברכו יהוה / שופטים ה"ב";
כתובת לאורך השוליים: "אז נדברו יראי יהוה איש אל רעהו ויקשב יי' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחושבי שמו / מלאכי ג"טז"
גובה 12 ס"מ, רוחב 11.2 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 6474
מספר רישום: B50.02.0224;142/022

English