צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

'הדס' לבשמים ועל דגלו ראשי-תיבות

מרכז אירופה
המאה ה-18
כסף גזור וחרות ועבודת פיליגרן
ראשי-התיבות על הדגל: M B N
גובה 12 ס"מ, רוחב 4.5 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 1402
מספר רישום: B50.02.1118;124/185

English