צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

שלוש עטרות לטלית

מזרח אירופה
המאה ה-19 עד ה-20
חוטי ותִלֵי מתכת בעבודת שפּאַניער
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר רישום: B07.1084(a-c);157/034

English