צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

פעמונים של רימונים לתורה

גרמניה
המאה ה-18
כסף בעבודת פיליגרן
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 6059
מספר רישום: B50.02.0868;102/028

English