צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

חלק ממנורת חנוכה (מדף לבזיכי שמן)

פולין
המאה ה-19
כסף רקוע וחרות
גובה 5 ס"מ, רוחב 25 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 6550
מספר רישום: B50.02.0571;118/038

English