צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

מזרח רקום

פולין (?)
תרכ"א (1861)
רקמת קנווה בחוטי צמר על נייר מחורר; מסגרת עץ מצופה נייר מוטבע ומוזהב, תחום ברצועת עור
שרידי כתובת: "מזרח ...[?]"; בגב המסגרת כתובת בעיפרון: "מאת פערול אשת כ[בוד] יוסף משה רויזינפעלד"
גובה 30.5 ס"מ, רוחב 27.5 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: V98
מספר רישום: B50.02.1874;169/018

English