צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

רימונים לתורה נושאי כתובות הקדשה

ירושלים, ארץ-ישראל
תרס"ז (1907)
כסף רקוע, יצוק, חרות ומוזהב חלקית
כתובת של האב על החלק האמצעי של שני הרימונים: "בהיותי בירושלם עה"ק ת'ו'ב'ב' [עיר הקודש, תבנה ותכונן במהרה בימנו] בשנת תרס"ז קניתי זאת צבי אלימלך בן ריזל עבור בנו שמעי בן רבקה";
כתובות של הבן:
על רגל הרימון הימני: "לזכרון נשמת אמי מורתי הצדקת מ' רבקה בת מו"ה [מורנו הרב] שמואל ע"ה [עליו השלום], אקשט ספר התורה בגלילי כסף אשר הביא לי אא"מו [אדוני אבי מורי] עט"ר [עטרת ראשי] נ"י [נרו יאיר] לתפארת בנים מאבותם בעלותו לירושלם עה"ק ת"ו [עיר הקודש, תבנה ותכונן] לחשב עם קונהו ולכלכל דבריו במשפט. אני תפילה שיזכה לראות בבנינה ולשמוח בתקונה ב"ב [במהרה בימינו] אמן";
על רגל הרימון השמאלי: "שוממות מקדשינו עפר יסודות הדביר וההיכל באימה נשקת צעדת בחרבות ירושלם! אב לבנים יודיע מכתירים לתורה כבוד, רצונם ימלא יוצרם, זכות מעשה אבותיהם נצח יזכור, חסד יסובבם. הבאת לבנך אות וסימן רצונך, כליל יופי מציון, יעדתיו מזכרת אמי מורתי, נבג"מ [נשמתה בגנזי מרומים] ספונה להלביש הדר"
גובה 38 ס"מ, קוטר 9 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 4517, 4619
מספר רישום: B50.02.0740;147/014
פעמונים אחדים חסרים.

English