צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

רימונים לתורה נושאי כתובת

גרמניה
סוף המאה ה-19 עד ראשית המאה ה-20
כסף רקוע, גזור, מולחם, חרות ומוזהב חלקית
כתובות: "שמואל טייטעלבוים"; "תורת ה' תמימה משיבת נפש / עדות ה' נאמנה מחכימת פתי / פקודי ה' ישרים משמחי לב / מצוות ה' ברה מאירת עיניים / יראת ה' טהורה עומדת לעד / משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" (תהילים יט: ח-י)
גובה 26 ס"מ, קוטר 9 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 5018, 4538
מספר רישום: B50.02.0742(a-b);147/038

English