צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

כריכה של חברה קדישא ובה הדף היחיד ששרד: הפטרה למנחה בתעניות ציבור (ישעיהו, נה:ו – נו:ח) והברכות שלפני הקריאה ואחריה

מרכז אירופה
תקכ"ו (1766)
עור מוטבע בזהב; צירי מתכת; כתב יד בדיו על קלף
כתובת בתחתית הדף: "נתחדש בשנת ואלה שמות' בנ'י' ישרא'ל ה'באים' בגבאות" [האותיות המודגשות מרמזות לשנת תקכ"ו], ובהמשך שמות הגבאים: "ה"ה כהרר [כבוד הרב רבי] הירץ רייגאנום וחברו ה"ה כהרר [כבוד הרב רבי] שמעון נייא בורג יצו [ישמרם צורם וגואלם]"
כתובת על הכריכה: "שייך לה'ח'ק' [להחברה קדישא] דקברנים יצ"ו [ישמריה צורה וגואלה] בשנת ת'ק'כ' וי"ו לפ"ק [=תקכ"ו(?)]"
גובה 38.5 ס"מ, רוחב 34.5 ס"מ
התקבל באמצעות החברה לתקומת תרבות ישראל (JCR)
מספר רישום: B51.12.3090;170/009

English