צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

"מנורת הבעל-שם-טוב" בצורת ארון-קודש מפואר

ז'יטומיר, אוקראינה
1860
כסף בעבודת פיליגרן, יציקה והזהבה חלקית
גובה 23 ס"מ, רוחב 29 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 3208
מספר רישום: B50.02.0560;118/024
מנורות הפיליגרן קיבלו את כינוין "מנורות הבעש"ט", כי נוצרו במקום מגוריו של ר' ישראל בן אליעזר, "הבעל שם טוב", מייסד החסידות במזרח-אירופה במאה ה-18. כולן עשויות בצורת ספה או ספסל מפואר, בעבודת תחרה של חוטי כסף, ונרותיהן - שורת כדי שמן זעירים הניצבים על מדף. הן נבדלות זו מזו בעיטורי דופנות הגב: כאן שורות עמודים ושם ארון-קודש זעיר או קיר המזרח בבית-הכנסת. בראש דופן הגב מתנוסס לעתים כתר גדול נתמך אריות או נשר מוכתר, סמל שלטונו של הצאר הרוסי, וציפורים.

English