צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

פרוכת לברית-מילה

גרמניה
תקל"ב (1772)
משי סָטין, רקמה מאוחזת בחוטי כסף על מגזרות קרטון
כתובות: "מילה פרוכת"; "ברוך אתה ה' אלוהנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה"; "זאת הפרוכת נדב ה"ה [הרב החשוב] כ' [כבוד] חיים בן כ' [כבוד] יוחנן מבוקנהיים ואשתו הצנועה מרת פראטל בת כ' [כבוד] י"ט [יום טוב] בירינגן ז"ל בשנת ביום השמינ'י י'מול את' ב'שר ע'רלתכם ל'פ'ק [=תקל"ב (לפי ויקרא יב: ג)]"
גובה 83.5 ס"מ, רוחב 52.5 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים, נקודת איסוף ויסבאדן
מספר רישום: B07.1554;152/098

English