צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

פרוכת

וינה, אוסטריה (?)
תרל"ה (1875)
קטיפת משי, רקמה מאוחזת בפתילי מתכת על מגזרות קרטון, נצנצים ועיגולי מתכת רקועים; סרט פתילי מתכת תעשייתי וגדילי מתכת סליליים; בטנת כותנה
כתובות: "כ' ת' [כתר תורה]"; "ז"נ [זאת נדבה] לכבוד המקום ולכבוד התורה ולזכרון נשמת אבותיו נ"ע [נוחם עדן] מו"ה [מורנו הרב] יונה בן מו"ה [מורנו הרב] מרדכי באראן פאן קעניגסווארטער וזוגתו מרת פעסיל מאת בנם הגביר ה' משה חיים שי' [שיחיה] בשנת ת'ר'ל'ה' לפ"ק";
על הבטנה תפור קלף ובו כתובת בכתב יד: "ע"י נדבת לב מאנשי בית הכנ' [הכנסת] של החולים נחדשה הפרוכת הזה בשנת כי יצ'פנני בסכה ביום רעה יסתרני בסת'ר' א'הלו [=תרצ"א (1931)]" (תהילים כז: ה)
גובה 170 ס"מ, רוחב 145 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: T407
מספר רישום: B50.02.1802;152/027

English