צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

פעמונים של רימונים לתורה

גרמניה
המאה ה-18 עד ה-19
כסף רקוע, מוטבע ומקודח
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 6061
מספר רישום: B50.02.0870;102/030

English