צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

נרתיק לקמיע

איטליה
המאה ה-19
כסף בעבודת פיליגרן, גרנולציה והזהבה חלקית
גובה 8.5 ס"מ, רוחב 6.5 ס"מ
התקבל באמצעות החברה לתקומת תרבות ישראל (JCR)
מספר רישום: B52.05.3965;103/007

English