צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

רימונים לתורה דמויי מגדלי פעמונים

גרמניה
המאה ה-18
כסף, רקוע, גזור ומוזהב חלקית
גובה 25 ס"מ, קוטר 6 ס"מ
התקבל באמצעות החברה לתקומת תרבות ישראל (JCR)
מספר רישום: B01.1093(a-b);147/074

English