צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

שני מקטעים של ספר תורה

גרמניה
המאה ה-19
כתב יד בדיו על קלף
המקטע הראשון כולל 3 טורי טקסט מספר בראשית ל"ד: כ"ח (אמצע) - ל"ז: ח'. המקטע השני כולל 9 טורי טקסט מספר שמות ה: י"ט - י"ב: ל"ג.
גובה 53.3 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים - החברה לתקומת תרבות ישראל (JCR)
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 43033
מספר רישום: B53.07.4662(a-b);144/013, 144/005

English