צילום: © Musée du quai Branly, Paris, Claude Germain

Enlargeצפו בהגדלה

מזרח

גרמניה
המאה ה-19
הדפס-אבן צבעוני על נייר
כתובות: "ושכנתי בתוך בני ישראל" (שמות, כט: מה); "דע לפני מי אתה עומד"; "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" (תהילים לקז: ה); "[מ]מזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה" (תהילים, קיג: ג)
גובה 28.7 ס"מ, רוחב 38 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: V97
מספר רישום: B50.02.1875;169/005

English