צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

כיסוי לחלה

ירושלים, ארץ-ישראל
סוף המאה ה-19
אריג משי מודפס; בטנה מאוחרת של אריג כותנה מודפס
כתובות: קידוש לשבת ולמועדים, פסוקים וציטוטים רבים, תיאורים ושמות של מקומות קדושים, של המנורה וכלי המשכן, של ארבע החיות המוזכרות במשנה במסכת אבות, ה כ, ועוד
בשוליים התחתונים כתובות ברוסית: "טיפו-ליטוגרפיה של ח' קלטר, רחוב נובוליפיה מס' 11 בוורשה"; "אושר ע"י צנזורה, קייב, 7 בנובמבר, שנת 1888"
גובה 43 ס"מ, רוחב 46 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: 27
מספר רישום: B50.02.1722;160/016

English