צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, יאיר חובב

Enlargeצפו בהגדלה

שרידי עצי-חיים של ספר תורה

מרכז אירופה
סוף המאה ה-19 עד ראשית המאה ה-20
כסף רקוע ומולחם; דיסקית ומוט עץ
גובה 8–27.7 ס"מ, קוטר 2.3–10.5 ס"מ
התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים
מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: A120
מספר רישום: B50.02.1973;153/013

English