Stieglitz Collection
דף הבית
על האוסף
חיפוש באוסף
 
ספר התורה ועיטוריו
שבת
ימים נוראים וסוכות
חנוכה
ט״ו בשבט
פורים
פסח
מחזור החיים
הבית
חפצים אישיים
ציור מאת מאוריצי גוטליב
 
English

ספר התורה ועיטוריו

לאחר שניטלו מישראל המקדש וקודשיו, היה ספר התורה חפץ הקודש הראשון במעלה, שנוכחותו מחויבת ב״מקדש מעט", הוא בית־הכנסת. לפיכך היה הנוי לאחד היסודות הנדרשים לעשייתו. בכך נאמר בדרשה של תנאים בברייתא הבאה בתלמוד: ״דתניא, זה אלי ואנוהו [שמות טו:ב] - התנאה לפניו במצות, עשה לפניו... ספר תורה נאה, וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן, וכורכו בשיראין נאיף (תלמוד בבלי שבת קל״ג, ע"ב); ובמסכת סופרים (מהד׳ היגר ג, י״ג) נוסף ״בקלפים נאין ובעורות הצבועים.״
עוד »

46 פריט(ים)