Stieglitz Collection
דף הבית
על האוסף
חיפוש באוסף
 
ספר התורה ועיטוריו
שבת
ימים נוראים וסוכות
חנוכה
ט״ו בשבט
פורים
פסח
מחזור החיים
הבית
חפצים אישיים
ציור מאת מאוריצי גוטליב
 
English

מחזור החיים

מצוות המילה היא המצווה הראשונה שנצטווה אברהם אבינו והיא מיסודות הזהות היהודית: ״ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם, בן שמונה ימים ימול לכם כל זכר לדורותיהם...״ (בראשית יז:ט-יב).
עוד »

21 פריט(ים)