כלי אבן, עובדייה

תקופת האבן הקדומה, לפני 1.4 מיליון שנה, רשות העתיקות
ע
        to homepage

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-