מימין לשמאל:

שבבי צור שרופים

גשר בנות יעקב, תקופת האבן הקדומה
780,000 לפני זמננו, רשות העתיקות

טלוויזיה כאח בוערת

1968/69, יאן דיבץ, מיצב וידאו, מוזיאון סטדליק, אמסטרדם
ע
        to homepage

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-