מימין לשמאל:

עצם היואיד

מערת כבארה, התקופה הפליאוליתית התיכונה,
45,000-250,000 שנים לפני זמננו, אוסף אוניברסיטת תל-אביב

בלי כותרת (בלתי נמנעים)

1992, דאגלס גורדון, אוסף מוזיאון ישראל
ע
        to homepage

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-