אקה הומו (הנה האיש)

מרק וולינג'ר, אוסף מוזיאון ישראל
ע
        to homepage

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-