מימין לשמאל:

יום קניות

2006, דורון סולומונס, וידאו,
רכישה בנדיבות קרן התרבות אמריקה-ישראל

הנפת החרמש

2002, אפרת נתן, אוסף מוזיאון ישראל

המגל הקדום בעולם

מערת נחל חימר, התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית,
8000 שנה לפני זמננו, רשות העתיקות
ע
        to homepage

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-