מלמעלה לפי סיבוב השעון:

הצעות למגורים

1992, אבשלום, אוסף אלי ואדל אשל

דגם בית מגורים

ערד, תקופת הברונזה הקדומה, 2,650-3,000 לפנה"ס, רשות העתיקות

תעודה מנהלית

כתובה בכתב היתדות, ארך, שומר, דרום מסופוטמיה, 3000 לפנה"ס
אוסף מוזיאון ארצות המקרא

עשרת הדיברות על מגילת קלף עתיקה

רשות העתיקות, הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה ע"ש ליאון לוי
צלם: שי הלוי
ע
        to homepage

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-