מימין לשמאל:

מטמון כסף

תל דור, סוף המאה ה-11 לפנה"ס, רשות העתיקות

המתווכים

2001, ארנוט מיק, מיצב וידאו, באדיבות האמן
ע
        to homepage

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-