קוקה קולה (אריזת שישייה), 2002

צ'אנג הונגטו, אוסף האמן
ע
        to homepage

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-