חופשה

2000, ינקה שוניברי, מיצב, אוסף מוזיאון ישראל
ע
        to homepage

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-