אבולוציה ותיאוריה

1998, צדוק בן דוד, 250 פסלי אלומיניום חתוכים ביד, אוסף האמן
ע
        to homepage
next

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-