קבוצת סלה-מנקה

פועלים בישראל
בשיתוף איתמר מנדס-פלור, נולד בישראל ב-1979;
ישעיהו רבינוביץ, נולד בישראל ב-1975
סוכת נצח, 2014
עץ, פח, מסמרים, מזרנים ובדים, מחצלות, סכך וקישוטי-נייר
70x2.5 מ' בקירוב; וידאו, 15 דק'
מוזיאון ישראל, ירושלים

Sala-Manca Group

Active in Israel
In collaboration with Itamar Mendes-Flohr and Yeshaiau Rabinowitz,
Eternal Sukkah, 2014
Wood, tin, nails, mattresses, fabric; mats, natural roof materials, paper decorative objects; approx. 25 x 70 m; video, 15 mins.
Israel museum collection

ע
E
        to homepage
next

Copyright © The Israel Museum, Jerusalem, 1995-