מרסל ינקו
יליד רומניה, פעל ברומניה, בשווייץ ובישראל, 1895–1984
לוליין על חבל
1915
צבעי-שמן על בד
גובה 65 ס''מ, רוחב 90 ס''מ

מתנת גבריאל וורנר מרצבאכר, ציריך,
לידידי מוזיאון ישראל בשווייץ
© דבורה ינקו, תל-אביב
מספר רישום: B95.0611

Publications: קמיאן-קשדן, עדינה, סוראליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, ירושלים, 2007
קמיאן-קשדן, עדינה (עורכת), מפגשים מודרניים: ציור ופיסול מן המאה ה-20 במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

תערוכות: דאדא סוראליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, 2007
סוראליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 27/02/2007 - 14/08/2007

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים, אבשלום אביטל
אמנות מודרנית