מרסל ינקו
1895 בוקרסט – 1984 עין הוד, ישראל
שֹעיר/ חייל החזית
1924
צבעי-שמן והֶדבֵּק על בד
גובה 69 ס''מ, רוחב 49 ס''מ

אוסף ורה וארטורו שוורץ לאמנות דאדא וסוראליזם במוזיאון ישראל
© דבורה ינקו, תל-אביב
מספר רישום: B98.0491

Publications: Manor Friedman, Tamar (ed.), Dreaming with Open Eyes: The Vera and Arturo Schwarz Collection of Dada and Surrealist Art in the Israel Museum, Jerusalem (revised edition 2008), 2000
קמיאן-קשדן, עדינה (עורכת), מפגשים מודרניים: ציור ופיסול מן המאה ה-20 במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010, קמיאן-קשדן, עדינה, סוראליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, ירושלים, 2007

תערוכות: חולמים גלויי-עיניים: אמנות דאדא וסוראליזם מאוסף ורה, סילוויה וארטורו שוורץ, 2001-2000, מוזיאון ישראל, ירושלים, 21/12/2000 - 09/06/2001
דאדא סוראליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, 2007
סוראליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 27/02/2007 - 14/08/2007

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
אמנות מודרנית