נחום גוטמן
ישראלי (יליד בסרביה), 1980-1898
נושאת האלומות
1926
צבעי-שמן על נייר מודבק על קרטון
גובה 73 ס''מ, רוחב 63 ס''מ

מתנת לולה ואדולף (דולפי) אבנר, תל אביב
מספר רישום: B85.0223

Publications: צלמונה, יגאל, 100 שנות אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

תערוכות: מראות מכאן: אמנות ישראלית מאוספי המוזיאון, מוזיאון ישראל, ירושלים, 03/05/2002 - 01/09/2002
תצוגת קבע 2010 - אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 25/07/2010 - 10/05/2015

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
אמנות ישראלית