מרסל ינקו
ישראלי (יליד רומניה), 1984-1895
אוניית מעפילים
1946
צבעי-שמן על בד
גובה 103 ס''מ, רוחב 120 ס''מ
מוזיאון ינקו-דאדא, עין הוד
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית