חוה אינטרטור ברק
ישראלית, נולד בקזאחסתאן, ב-1941-
ירושלים - התפרצות אור
צבעי-שמן, גואש וצבעי-מים

מרכז מידע לאמנות ישראלית